Bouwkundige beveiliging

Bouwkundige beveiliging is de complete beveiliging van alle inbraakgevoelige onderdelen en van uw huis, bedrijf en uw terrein. Denk hierbij aan: buitendeuren, ramen, lichtkoepels, wand en dakconstructies, omheiningen en slagbomen. Bouwkundig beveiligen is een van de eerste dingen waar we als beveiligingsbedrijf naar kijken en stellen de vraag: Hoe makkelijk kan een indringer binnen komen? Ons doel is om die persoon het zo moeilijk mogelijk te maken dat deze de moeite niet neemt om binnen te komen. Hiervoor zijn dan ook legio aan oplossingen te bedenken welke een vertragende werking hebben.

Heel belangrijk is de modus operandi (manier van inbreken). Van deze informatie zijn wij dan ook altijd op de hoogte en nemen dit mee in ons advies aan u. Door buiten en binnen voor de juiste preventieve maatregelen te kiezen, zorgt u ervoor dat het voor de indringer alleen maar moeilijker wordt en minder aantrekkelijk.

Het opstellen van een Programma van Eisen (PvE)

Het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) en het maken van een beveiligingsplan is de start voor een goed advies. Naar aanleiding van het PvE en het beveiligingsplan, ontwerpen we de bouwkundige beveiliging. Als de bouwkundige maatregelen uitgevoerd zijn, wordt de installatie voorzien van een opleveringbewijs en zo nodig een BORG certificaat. Dit laatste dient als bewijs voor de verzekeringsmaatschappij.

GardiQ werkt volgens de Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) en gebruiken de Vernieuwde Risico Klasse Indeling (VRKI) bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Dit doen wij zodat u er zeker van bent dat de getroffen maatregelen aan alle eisen voldoet die de wet voorschrijft. Een gedegen plan is van essentieel belang ongeacht of u besluit om ook elektronisch te beveiligen.

Wat is er mogelijk met bouwkundige beveiliging?

We maken hier een onderscheid tussen woningen en bedrijven. Bij woningen praten we over de verbeterde risicoklasseindeling (VRKI) voor woningen en politiekeurmerk veilig wonen (PKVW). Bij bedrijven de verbeterde risicoklasseindeling (VRKI) voor bedrijven.

De verbeterde risicoklasseindeling (VRKI) woningen

De impact van een inbraak is groot. Het aantreffen van een overhoopgehaald huis waaruit persoonlijke en waardevolle spullen zijn gestolen, bezorgt de meeste mensen een flinke schok. Ook als er niets of nauwelijks iets wordt weggenomen, blijft een inbraak voor veel mensen een traumatische ervaring. Goede inbraakpreventie kan ervoor zorgen dat de kans op een inbraak aanzienlijk wordt beperkt. Welke beveiligingsmaatregelen er voor uw woning nodig zijn, kan aan de hand van het inbraakrisico worden bepaald. De verbeterde risicoklasseindeling (VRKI) is hierbij hét hulpmiddel.

De verbeterde risicoklasseindeling (VRKI) bedrijven

De verbeterde risicoklasseindeling (VRKI) voor bedrijven is een instrument om het risico op diefstal (eventueel met braak) te bepalen, met daaraan gekoppeld gestandaardiseerde maatregelen voor het verminderen van het risico, breed gedragen doorbeveiligingsbranche en verzekeraars.

Voor het ‘meten’ van het inbraakrisico, het bepalen en vastleggen van de meest geschikte diefstalpreventieve maatregelen, heeft het Verbond van Verzekeraars samen met de brancheverenigingen de verbeterde risicoklasseindeling (VRKI) ontwikkeld.

Het gebruik van de verbeterde risicoklasseindeling (VRKI) kan leiden tot afgifte van certificaten voor beveiligingsmaatregelen bij bedrijven.

De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van goederen die voor inbrekers (zeer) attractief zijn. De beste aanpak van de diefstalpreventie is om ervoor te zorgen dat de meest attractieve goederen worden ondergebracht in een deugdelijk afgesloten inbraak werend compartiment óf worden voorzien van ‘meeneem beperkende maatregelen’, dit in combinatie met rond om deze voorzieningen een sabotagevrije elektronische detectie.

Waarom beveiligen met GardiQ?

In de markt zijn er enorm veel aanbieders te vinden die bouwkundige beveiliging aanbieden. In de regel zijn deze aanbieders voornamelijk gericht om zo veel mogelijk bij u te installeren, en niet kijken wat u echt nodig heeft. Daarnaast wordt er veel budget materiaal aangeboden, en zijn deze het op het eerste gezicht niet te onderscheiden van kwaliteit producten.

Wilt u meer weten over bouwkundige beveiliging?
Neem vrijblijvend contact met ons op

GardiQ verkoopt geen installaties, maar wij adviseren en ontwerpen deze op maat aan de hand van uw behoefte, wensen en situatie. Wij zijn een gecertificeerd beveiligingsadviesbureau met brede kennis, op de hoogte van de laatste beveiligingstechnieken. En voor u nog belangrijker: wij zijn niet merk gebonden.

De bouwkundige verbeteringen aan uw bedrijf of woning worden dan ook door een erkend bouwkundige beveiligingsbedrijf uitgevoerd.

Bouwkundige beveiliging is de complete beveiliging van alle inbraakgevoelige onderdelen en van uw huis, bedrijf en uw terrein.
Lees meer...
Buiten beveiliging richt zich op preventie en detectie van indringers op het buiten terrein. Oplossingen varieren van fysieke opstakels zoals hekwerken en slagbomen, tot electronische detectie.
Lees meer...
Elektronische beveiliging is de meest gekozen oplossing. Met elektronische beveiliging kunt u mogelijke indringers snel detecteren zodat meteen de hulpdiensten ingeschakeld kunnen worden.
Lees meer...